Vrijwilliger Force Protection

Vrijwilliger Force Protection

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De kandidaat is tewerkgesteld in de vakrichting "Inwerkingstelling van grondwapensystemen".

Zijn/haar beroep is een vrijwilliger die belast is met de bescherming van alle installaties waaruit een vliegveld bestaat.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

 

Contactformulier