Verbindingsofficier Provinciecommando

Verbindingsofficier Provinciecommando

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De verbindingsofficier zal in geval van ernstige calamiteit of noodsituatie als tussenpersoon fungeren tussen enerzijds de militairen ingezet in het rampgebied en anderzijds de officier operaties van het militair commando, het hoofd van de militaire crisiscel en de civiele instanties.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Contactformulier