Technisch Assistent Bird Control Unit

Technisch Assistent Bird Control Unit

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Je bent tewerkgesteld in de vakrichting "Luchtcontrole".

Zijn/haar beroep is een onderofficier die bijdraagt aan de luchtveiligheid door erop toe te zien dat er geen vogels en wild aanwezig zijn op of in de onmiddellijke omgeving van de landingsbanen.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier