Technisch assistant CIS (sharepoint)

Technisch assistant CIS (sharepoint)

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De kandidaat is tewerkgesteld in de vakrichting "Algemeen beheer".

Zijn/haar beroep is een onderofficier die op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, mee instaat voor de bediening, voorbereiding of herstelling ervan ten behoeve van gebruikers en/of klanten.

Zijn/haar hoofdkwalificatie is de verantwoordelijkheid dragen van de technische steun van de operationele en algemene communicatie- en informatiesystemen.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier