Subject matter expert productie-Audio Visuele technieken

Subject matter expert productie-Audio Visuele technieken

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Betrokkene is een onderofficier die op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, mee instaat voor de bediening, voorbereiding of herstelling ervan ten behoeve van gebruikers en/of klanten.

Hij kan op basis van doorgedreven kennis van audiovisuele middelen en multimedia-apparatuur en/of software, deze apparatuur/software bedienen om de objectieven van de functie te kunnen behalen.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

Contactformulier