Subject matter expert-Politiek militaire zaken

Subject matter expert-Politiek militaire zaken

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Als adviseur politieke militaire zaken binnen het stafdepartement Strategische Zaken, divisie Defence Policy, zorg je er voor een accurate en actieve opvolging van verscheidene geopolitieke en strategische aspecten, conflicten en security trends die de Belgische Defensie aanbelangen.  Door het accuraat schetsen van de verschillende conflicten en geopolitieke ontwikkelingen ben je ideaal en centraal geplaatst om met andere secties en stafdepartementen te coördineren om te komen tot een geconcerteerd beleid. Je volgt internationale fora waar de Belgische defensiestaf bij betrokken is van nabij op, adviseert de directie en de betrokkene diensten over de activiteiten en de verschillende standpunten, en je vertolkt het standpunt van het stafdepartement Strategische Zaken, de Chef van Defensie of de Minister van Defensie al naargelang het
mandaat. Je bereidt je eigen specifieke dossiers voor nationale, bi- en multilaterale fora voor en verzorgt een briefing voor de directie die zal deelnemen aan deze bijeenkomsten. Je treedt op als expert, je beantwoordt vragen van collega's binnen de verschillende vakdomeinen en je informeert hen ook proactief over dossiers die hen aanbelangen. Je bouwt een (inter)nationaal netwerk uit, vertoont een grote mate van beschikbaarheid en hebt een grote interesse voor internationale politiek en actualiteit.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Contactformulier