Subject matter expert HFA-Psycholoog

Subject matter expert HFA-Psycholoog

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Je werkt als selectiepsycholoog en bent in staat de volgende taken tot een goed einde te brengen:
• Psychologische tests afnemen, quoteren en interpreteren;
• Interviewen en verbale als non-verbale signalen observeren en interpreteren;
• Groepsproeven uitvoeren, leiden en coördineren;
• Integreren van de bevindingen uit de verschillende onderdelen van de psychotechnische selectie;
• Mondeling en schriftelijk rapporteren gebaseerd op feitenmateriaal uit de selectieprocedure;
• Feedback geven aan sollicitanten en daarbij constructief omgaan met emoties vanuit een empatische opstelling;
Oriënteren van sollicitanten naar een goede "person-job fit".

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie hieronder).

Contactformulier