Sectiecommandant Force Protection

Sectiecommandant Force Protection

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De kandidaat is tewerkgesteld in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen".

Zijn/haar beroep is een onderofficier die assisteert bij de inwerkingstelling van de middelen (personeel en materieel) van de Force Protection en die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de installaties en het personeel van een luchtmachtbasis.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier