Preventieadviseur

Preventieadviseur

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Is een officier die advies geeft over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het milieu, preventie en welzijnsbeleid en die alle betrokken partijen (de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers) begeleidt bij de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie job description).

Contactformulier