Pelotonscommandant manoeuvre

Pelotonscommandant manoeuvre

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Als pelotonscommandant van een peloton van de gewapende reserve van een bataljon manoeuvre, ben je de chef van een ploeg van een dertigtal reservisten, verantwoordelijk voor het beheer van het personeel en het materieel u toevertrouwd voor de uitvoering van de door uw hoger echelon gegeven opdrachten.

De hoofdopdrachten van de gewapende reserve van de landcomponent zijn buitenlandse zendingen en op het nationaal grondgebied de deelname aan oefeningen, hulp aan de Natie en deelname aan protocollaire plechtigheden.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier