Pelotonscommandant Force Protection

Pelotonscommandant Force Protection

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De kandidaat is tewerkgesteld in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen".

Zijn beroep is een officier die verantwoordelijk is voor de inplaatsstelling en de inwerkingstelling van de middelen (personeel en materieel) van de Force Protection die zich onder zijn/haar commando bevinden.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier