Onderrichter constructie wegen

Onderrichter constructie wegen

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

De vakrichting militaire en burgergenie bevat de functies in het militair operationele en technische domein verbonden aan genie en ontmijning.

Is een onderofficier gespecialiseerd in technische en tactische tewerkstelling van de genie.

Geeft onderricht in zijn/haar vakgebied.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier