Hulpkok aan boord

Hulpkok aan boord

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Hij of zij oefent de functie uit aan boord van een van de operationele schepen van de Marine, dit voor korte of langere periodes.

U bent verantwoordelijk voor de bereiding van kwalitatieve maaltijden voor verschillende doelgroepen, volgens de regels van de kookkunst hierbij rekening houdend met de normen inzake kwaliteit en hygiëne.

Inzake veiligheid en hygiëne houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften en de HACCP-regels.

U kan de voedselpiramide toepassen en benoemen en groeperen van allergenen.

De kennis van de culinaire termen zijn gekend en u kan de verschillende bereidingstechnieken van voedsel toepassen.

Voor wat betreft het beheer van de keuken kan u de levensmiddelen ontvangen en opslaan.

Bijkomende vereiste:

U bent bereid een opleiding Basic Safety Training te volgen.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 26 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier