Expert productie-print

Expert productie-print

Uiterste inschrijvingsdatum : 15/07/2019

Je functie

Een officier die naast teksten en artikels voor de "Public Relations (PR)" ook informatieve publicaties van Defensie schrijft of die reportages realiseert voor de uitzendingen en audiovisuele producties van Defensie.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de bewerking van de inhoud van een publicatie.

Je profiel

Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondstaat.

Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 34 jaar niet hebben bereikt.

In bezit zijn van een vereist diploma (zie jobdescription).

Contactformulier