Covid 19

Covid-19: maatregelen voor militairen, Defensiemedewerkers en hun families

Update van 31 juli 2020

Covid-19. Strategie voor de biologische testen binnen Defensie.

Update van 28 juli 2020

Alle hens aan dek
Beste medewerkers,
De laatste weken is het coronavirus in onze samenleving bezig aan een nieuwe opmars, die zich vertaalt in een stijgend aantal besmettingen en een verhoogd aantal hospitalisaties.

Lees meer...

Update van 17 juli 2020

COVID-19: waakzaamheid blijft geboden
Gelet op een aantal epidemiologische gegevens van de laatste weken kan Defensie niet voldoende onderstrepen dat in het kader van de Covid-19 crisis voldoende waakzaamheid geboden blijft. Een nieuwe nota hieromtrent kunt u consulteren via de intranetsite COVID-19 of via uw commandant.

Update van 12 juni 2020 - Back to barracks - arbeidsregime

Via de Flash Defensie nr. 8 ‘Back to barracks’ verspreidde de Chef Defensie richtlijnen aangaande de doorstart van Defensie.
In dit kader heeft DG HR ondertussen meer gedetailleerde richtlijnen uitgewerkt aangaande het werkregime van het personeel van Defensie.
Die nieuwe richtlijnen kunt u consulteren via de intranetsite COVID-19 of via uw commandant, en zijn geldig vanaf 1 juli 2020.

 Update van 05 juni 2020

Back to barracks
De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen woensdag verdere beslissingen genomen omtrent de versoepeling van maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze beslissingen laten Defensie toe de doorstart, zoals we die eerder hebben aangevat, verder te zetten en te evolueren naar een nieuwe fase: 'back to barracks'.

Lees meer...

Update van 30 april 2020

Werkhervatting bij Defensie
De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen vrijdag beslissingen genomen omtrent de versoepeling van maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze versoepeling slaat niet op de basisgezondheidsregels zoals we die kennen (persoonlijke hygiëne, social distancing en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) maar heeft wel als doel om vanaf 4 mei een heropstart van de activiteiten in diverse sectoren mogelijk te maken, dus ook binnen Defensie.

Lees meer...

Update van 16 april 2020

Verlenging en impact coronamaatregelen

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om de verstrengde coronamaatregelen, van kracht sinds 18 maart, te verlengen tot 3 mei. De bijzondere toestand te wijten aan Covid-19 blijft gehandhaafd en dat geldt dus ook voor Defensie.
Lees meer...

Impact Covid-19 op de operaties en jullie inzet

Onze militairen in operatiegebied zetten hun "mission essential taken" verder.
De maatregelen die voortvloeien uit Covid-19 maken hun activiteiten er niet gemakkelijker op.
De Generaal-Majoor Peeters, ACOS Operaties & Training en directe verantwoordelijke voor de Belgische troepen ingezet operaties in binnen- en buitenland, bedankt hen voor hun inzet en flexibiliteit.
Hij roept familie, vrienden en sympathisanten op tot discrete steun voor de militair en zijn/haar naasten.

Update van 03 april 2020

Boodschap van de Chef Defensie aangaande de verlenging van de maatregelen intern Defensie voor wat betreft de strijd tegen Covid-19.

Update van 02 april 2020

De informatie op de intranetsite COVID-19 kan je nu ook raadplegen op je eigen computer of smartphone via de link https://portal.mil.be/.

Lees de handleiding voor de portal en hoe je itsme gebruikt.

We blijven die nieuwe toegang nog verder uitwerken. Sommige onderdelen zijn pas in de komende dagen beschikbaar. Vergeet niet dat je de informatie van het intranet niet buiten Defensie mag verspreiden.

Voor smartphones adviseren we het gebruik van webbrowser 'Firefox'.

Update van 23 maart 2020 

Boodschap van de Chef Defensie
Business continuity
Defensie blijft haar business continuity verzekeren voor zolang de bijkomende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (17 maart) van kracht zullen zijn.
Afgelopen week en vanmorgen hebben alle ACOS/DG/CC hun business continuity plan toegelicht waarna ik de goedkeuring gaf om deze plannen vanaf morgenochtend te implementeren.
De prioriteit van Defensie blijft bij de gezondheid van het personeel en het verderzetten van alle “essentiële taken” die ervoor moeten zorgen dat Defensie zijn huidige en toekomstige opdrachten in binnen- en buitenland kan verder zetten. 
Verduidelijking van 25 maart 2020

Certificaat nationale verplaatsingen
Dit formulier wordt verstrekt aan personen (militair/burger) werkende voor het ministerie van Defensie om dienstverplaatsingen uit te voeren binnen het grondgebied België en dient als bewijs van de noodzaak om deze verplaatsing uit te voeren in de huidige COVID-19 situatie.
Dit document (pdf) wordt afgeleverd door de eenheid. (Engels versie)
De Word-versie van het certificaat vindt u terug op de intranetpagina van Defensie, alsook de toelichting hoe het gebruikt dient te worden. (Engels en Duitse versie)

Update van 20 maart 2020

Meldingsplicht bij bevestigde coronavirus besmetting

"Als je besmet bent met het coronavirus en deze besmetting bevestigd is door een positieve coronatest, dan wordt er van jou of je naasten gevraagd dit onmiddellijk te melden aan de Cel AMT die instaat voor het gezondheidstoezicht van jouw eenheid.

Er wordt van jou of je naasten bij deze melding ook gevraagd te specifiëren of je in een ziekenhuis gehospitaliseerd bent en of je daar al of niet intensieve verzorging nodig hebt (opname in de dienst Intensieve Zorg). Indien gewenst, kan ook de eenheid dat voor jou doen. Lees meer...

Update van 19 maart 2020 - Flash 04

Beste militairen en burgermedewerkers van Defensie,

We bevinden ons momenteel in een uitzonderlijke situatie. De Coronapandemie die wereldwijd toeslaat, laat zich voelen in alle geledingen van onze samenleving. Ook Defensie ontsnapt niet aan de gevolgen van deze pandemie en van de noodzakelijke maatregelen die de regering de voorbije weken getroffen heeft. Lees meer...

Update van 18 maart 2020Bijkomende richtlijnen voor het personeel van Defensie


Volgende bijkomende richtlijnen worden geactiveerd voor het personeel van Defensie, geldig vanaf nu tot minimum 05 Apr (datum eventueel verlengbaar).

Verduidelijking aangaande het werkregime in tijden van corona.

De onderstaande richtlijnen blijven geldig.

13 maart 2020 - Richtlijnen

Defensie neemt maatregelen om het eigen personeel en hun families te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus Covid-19 en verdere verspreiding in te dijken. Hieronder lees je al een eerste lijst met maatregelen.
De uitgebreide lijst kan het personeel raadplegen via de hoofdpagina van het militaire intranet.

Als je na deze richtlijnen nog vragen hebt of niet op het intranet kan, neem dan telefonisch contact op met je diensthoofd of eenheidscommandant.


De Chef Defensie verspreidde hierrond op 13 maart via een interne Flash Defensie ook een oproep naar al het Defensiepersoneel. 

Discipline en solidariteit zijn essentieel om te zorgen dat die maatregelen ook effectief resultaat opleveren!

Hygiënemaatregelen

 • De handen schudden of elkaar omhelzen als begroeting is niet langer toegestaan.
 • Hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes die je meteen wegwerpt en was je handen regelmatig en grondig, zeker voor elke maaltijd.
 • Als je merkt dat je symptomen krijgt van een acute luchtweginfectie of de symptomen verergeren, dan mag je niet meer komen werken. Verwittig je huisarts per telefoon en volg zijn of haar advies op. In het geval van een bevestigde besmetting verwittig je je arbeidsgeneesheer.

Organisatorische maatregelen

De nationale aanbevelingen en actieplannen van de FOD Volksgezondheid worden zo goed mogelijk gevolgd:

 • Beperk zo veel mogelijk het aantal vergaderingen.
 • Bewaar altijd een 'veilige' afstand wanneer er toch een vergadering plaatsvindt.
 • Volg de richtlijnen van DG MR in verband met kuisen en ontsmetten zo goed mogelijk op.
 • Defensie zal geen parades meer houden en geen sociale, culturele of sportactiviteiten organiseren of eraan deelnemen.
 • Alle niet-essentiële dienstreizen naar het buitenland worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Volg de hygiënemaatregelen strikt op tijdens essentiële dienstreizen die niet geannuleerd kunnen worden.
 • Bars en cafetaria's blijven gesloten.
 • Messes zijn enkel open voor living-ins en voor de eerste en derde maaltijd. De tweede maaltijd wordt beperkt tot een broodjesdienst.
 • Messes blijven wel geopend voor militairen die deelnemen aan mission essential training.
 • Organiseer manieren om reizen met het openbaar vervoer te beperken (thuiswerken, werken in wisselende diensten, ...). Thuiswerken wordt zoveel mogelijk toegestaan, zolang de continuïteit van de dienst verzekerd blijft. De richtlijn over het maximale aantal dagen thuiswerk wordt opgeheven.
 • Desktops mogen gebruikt worden voor thuiswerk, indien de instructies terzake gevolgd worden.
 • Niet-essentiële cursussen worden uitgesteld. Essentiële vormingen en trainingsprogramma's worden aangepast: ze moeten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden en het fysiek contact moet tot een minimum beperkt blijven.
 • De opleidingsactiviteiten van Koninklijke Militaire School worden opgeschort en voortgezet in de vorm van e-learning.
 • De vorming op de Campus Saffraanberg wordt geschorst tot 3 april 2020.
 • Het personeel in internationale organismen of buitenlandse dienst blijft ter plaatse en schikt zich naar de richtlijnen van de lokale overheid.