Officier tweedelijnsgeneesheer

Officier tweedelijnsgeneesheer

Uiterste inschrijvingsdatum : 30/04/2019

Inlijvingsdatum : 12/08/2019

Je functie

De militaire tweedelijnsgeneesheren worden prioritair gevormd als geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie of in de heelkunde. Actueel zoekt Defensie eveneens afgestudeerde artsen die een complementaire master inwendige geneeskunde of psychiatrie wensen aan te vatten.
Na je vorming (zeker als geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie of in de heelkunde), verzeker je de medische ondersteuning van de militaire detachementen tijdens hun buitenlandse operaties. Daarnaast ben je de raadgever van de detachementscommandant voor alle medische aspecten binnen jouw domein.
Buiten de periodes van operationele inzet werk je in het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-Over-Heembeek. Jouw medisch-technische competenties worden behouden en verruimd door deeltijds te werken in een (door Defensie goedgekeurd) burgerhospitaal.

Je profiel

  • Nog geen 34 jaar zijn op 31 december van het jaar van inlijving.
  • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Houder zijn van een Master (of Medicine) in de geneeskunde EN Attest geslaagd 2de jaar (of hoger) in een specialisatie anesthesie of heelkunde of een andere specialiteit die van prioritair belang is voor Defensie. [*Uitzondering: voor MaNaMa inwendige geneeskunde en MaNaMa psychiatrie volstaat Master (of Medicine) in de geneeskunde => geen ander attest vereist.]
Contactformulier

Jobdescription