Officier pelotonscommandant inlichtingen

Officier pelotonscommandant inlichtingen

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Inlijvingsdatum : 16/09/2020

Je functie

Als pelotonscommandant Inlichtingen maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (Bataljon ISTAR: Intelligence, Surveillance,Target Acquisition and Reconnaissance), een operationele eenheid van de Landcomponent.
Je stuurt een peloton aan van een veertigtal personen dat instaat voor het inwinnen van informatie over het terrein, de bevolking, de vijand of de partijen in conflict. Als pelotonscommandant ben je verantwoordelijk voor de goede werking van je peloton en de prestaties van je secties. Naargelang de opdracht werk je te voet of vanuit een gepantserd verkenningsvoertuig.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • In het bezit zijn van een:
    Master (statuut beperkte duur - BDL) - geen 33 jaar worden in het jaar van inlijving
    Bachelor (statuut beperkte duur - BDL) -  geen 33 jaar worden in het jaar van inlijving
Contactformulier

 

Jobdescription

Jobdescription