Officier pelotonscommandant inlichtingen

Officier pelotonscommandant inlichtingen

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2019

Inlijvingsdatum : 14/10/2019

Je functie

Als pelotonscommandant Inlichtingen maak je deel uit van een team in het Bataljon Jagers te Paard (Bataljon ISTAR: Intelligence, Surveillance,Target Acquisition and Reconnaissance), een operationele eenheid van de Landcomponent.

Je stuurt een peloton aan van een veertigtal personen dat instaat voor het inwinnen van informatie over het terrein, de bevolking, de vijand of de partijen in conflict. Als pelotonscommandant ben je verantwoordelijk voor de goede werking van je peloton en de prestaties van je secties. Naargelang de opdracht werk je te voet of vanuit een gepantserd verkenningsvoertuig.

Je profiel

  • Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
  • Op 31 december van het jaar van je inlijving de leeftijd van 29 jaar niet hebben bereikt.
  • In het bezit zijn van een Bachelor.
Wij danken je voor je interesse, maar voor jouw zoekopdracht zijn er momenteel geen vacatures.
Met vragen kan je steeds terecht bij het Contact Center (gratis nummer 0800 333 48) of kan je langsgaan in één van onze regionale InformatiecentraJobdescription