Officier Ingenieur bouwkunde - Landcomponent

Officier Ingenieur bouwkunde - Landcomponent

Uiterste inschrijvingsdatum : 02/06/2020

Inlijvingsdatum : 16/09/2020

Je functie

Als ingenieur bouwkunde bestudeer je projecten en/of volg je werken op in alle domeinen van constructie-toepassingen in de infrastructuur.
Je werkt nauw samen met je bureauchef. Je neemt deel aan het beheer van de infrastructuur gedurende hun hele levenscyclus: opmaak van gedetailleerde meetstaten, ramingen, plannen, coördinatie en uitvoering van projecten vanaf de opstart tot de ingebruikname, verantwoordelijkheid als leidend ambtenaar voor de correcte uitvoering der werken, controle van vorderingsstaten, …

Je profiel

  • Voldaan hebben aan de leerplicht - geen 34 jaar worden in het jaar van inlijving
  • Belg zijn of de nationaliteit bezitten van één van de lidstaten van de Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland
  • Houder zijn van een:
    Master (of Science) in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
    Master (of Science) in de industriële wetenschappen: bouwkunde.
Contactformulier

 

Jobdescription

Jobdescription