Topontmoeting voor Frans-Belgische gemotoriseerde capaciteit

Topontmoeting voor Frans-Belgische gemotoriseerde capaciteit


In het kader van het strategisch partnerschap voor de gemotoriseerde capaciteit vond op 10 juni in Brussel de vierde bijeenkomst van het directiecomité plaats.

Tijdens de topontmoeting bespraken de Franse en Belgische vertegenwoordigers de vooruitgang van het strategisch partnerschap Capacité Motorisé (CaMo) volgens verschillende ontwikkelingslijnen: operaties en training, vorming, materiaal, infrastructuur, doctrine en communicatie.

Met het CaMo-partnerschap zijn beide landen een langdurige samenwerking aangegaan, waarvan ze ook samen de ontwikkeling doen. Franse en Belgische officieren werken als uitwisselingsofficier op elkaars staven mee aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke gemotoriseerde capaciteit.

Luitenant-generaal Rudi Debaene (Algemene Directie Material Resources – DG MR) en generaal-majoor Pierre Gérard (commandant van de Landcomponent) ontvingen hun Franse evenknieën Joël Barre (Franse Algemene Directie Bewapening - DGA) en général de corps d'armée Éric Bellot des Minières (Franse generale staf) op de historische site van de Club Prince Albert in hartje Brussel.

De bilaterale ontmoeting tussen de topgeneraals van de Landcomponent, de Franse generale staf, de Algemene Directie Material Resources en de Direction Générale de l'Armement verliep volgens de strikte veiligheidsmaatregelen tegen Covid-19.